Primarni mlini - udarni

MP udarna drobilica

  • Pogodno za dijelove visokog kvaliteta
  • Visok omjer drobljenja
  • Gotov proizvod spreman za redukciju tercijarnim mlinom
  • Ubrzavanje procesa drobljenja
  • Velika i podesiva komora za drobljenje
  • Posebne poprečne šipke sprječavaju da materijal blokira dno stroja
  • Konačna varijabilna veličina gotovog proizvoda
  • Vrata sa strane
  • Kućište koje se lako otvara

Zastopane blagovne znamke