Ausonia - vertikalne i horizontalne prese za embalažu

Ausonia proizvodi hidraulične preše od 1986. godine kako bi smanjila količinu materijala poput papira, kartona, topljivih materijala, plastike, pjenaste gume, ekspandiranog poliuretana, željeza, otpadnih materijala i tekstilnih kanti.

Sa 30 godina iskustva i korištenjem visoke tehnologije mogu zadovoljiti različite potrebe kupaca.

Nude sve od malih okomitih preša do velikih automatiziranih uređaja. Njihovi strojevi opremljeni su svim sigurnosnim zahtjevima za zaštitu operatera i okoliša,
obraćajući posebnu pozornost na postizanje visoke razine sigurnosti.

Manje hidraulične preše (MG2 ECO, MG3 ECO in MG6 TVE)

Vertikalna hidraulična preša sa zatvorenim bočnim stranicama, koristi se za smanjenje količine recikliranog materijala kao što su papir i karton, plastika, toplinski skupljivi materijali, najlon
i mnogi drugi. Može se opremiti s dva ili čak četiri zaveza i iglom za lakše vezanje. Napajanje može biti jednofazno ili trofazno, ovisno o modelu.

Podaci MG2 ECO, MG3 ECO, MG6 TVE
Sila potiska od 2-6 ton
Težina prešanih bala 20/40 kg do 80/120 kg (zavisi od materiala)
Dimenzije stisnjenog paketa -bale od 550x660x450h mm do 800x900x600h mm
Način vezanja plastična traka
Trajanje ciklusa 30 sek
Uklanjanje bale ručno
Težina preše od 200 do 600 kg
Uklanjanje bale ručno, ručno s pomočju vozička ili automatski

Hidraulične preše srednjeg kapaciteta (MG 12 TVE, MG 18 TVE in MG 18 TVE/B, MG 25 TVE, MG 25 TVE/XL)

To je najraširenija i svestranija preša, čija usta omogućuju punjenje raznih vrsta materijala, kao što su papir, karton, plastika, PET boce, tkanine i tekstil, konzerve, sve vrste ambalaže i tako dalje. Ove preše su profesionalne za svakodnevnu upotrebu. Prikladne su za proizvodnju ili veće objekte, jer se težina bala također znatno povećava, a time i količina materijala.Ove preše imaju samo tri fazna napajanja. Automatski ciklus i automatsko izbacivanje bala.

Podaci  MG12 TVE, MG18 TVE, in MG18 TVE/B, MG25 TVE, MG25 TVE/XL
Sila potiska od 12-25 ton
Težina prešanih bala 120/200 kg do 200/450 kg (zavisi od materiala)
Dimenzije stisnjenog paketa - bale od 1000 x 1200 x 700h mm do 1200 x 1000 x 900h mm
Način vezanja špaga od polipropilena
Trajanje ciklusa 30 sek
Uklanjanje bale automatski pomoču pojasa

 

Hidraulične preše visokih kapaciteta (MG35 TVE,MG38 TVE, MG50 TVE in  MG50 TAV/C, MG50 TC, MG60 T.V.E, MG60 T.A.O., MG60 T.A.O-C, MG60 S.A.)

U usporedbi s MG 25 T.V.E. ove preše imaju veću kompresijsku komoru, pa su sposobne pritiskati i stvarati teže bale, posebno pogodne za pakiranje velikih količina plastike, papira i kartona.

Podaci  MG35 TVE,MG38 TVE, MG50 TVE i  MG50 TAV/C, MG50 TC, MG60 T.V.E, MG60 T.A.O., MG60 T.A.O-C, MG60 S.A.
Sila potiska  od 35 - 60 ton
Težina prešanih bala 280/400 kg do 350/750kg (zavisi od materiala)
Dimenzije stisnjenog paketa - bale od 1200 x 1000 x 900h mm do 1100 x 1200 x 800h mm
Način vezanja špaga iz polipropilena, čelične žice
Trajanje ciklusa 30 sek
Uklanjanje bale automatski pomoči pojasa, automatsko

Horizontalne preše (MG 35 707, MG 50 880 in MG 70 108)

Konstrukcija stroja izrađena je od lima i zavarenih profila, a dimenzionirana je za rad u najtežim uvjetima. Najviše nosivi dijelovi izrađeni su od neiskorjenjivog, zamjenjivog
materijala. Proizvodnim ciklusom upravlja PLC montiran na električnoj ploči stroja, koji pomoću hidrauličkih senzora svjetlosti aktivira hidrauličku aktivaciju pritisne površine,
određuje uvođenje igala i vezanje žica koje djeluju na odgovarajuće električne motore te brine o žici kroz hidraulički uređaj. Stroj je opremljen dvostrukim giljotinskim sustavom
za rezanje kompresijskog materijala. Brzina tlaka, zahvaljujući dvostrukoj pumpi, varira ovisno o funkciji otpornosti materijala, što omogućava veću učinkovitost i bolju kvalitetu.
Sigurnosni mikroprekidač s jednim vrata na vrata omogućuje ručno umetanje materijala na ljudskoj visini. Stroj je malo podignut od zemlje, što omogućava lako čišćenje.

Video: 

Zastopane blagovne znamke