Naprave za odsesovanje in filtracijo zraka

Dobavitelja O.M.A.R. in SO.TEC ponujata vrsto naprav za odsesovanje škodljivih dimov, plinov in hlapov iz proizvodnega procesa. Uporabni so pri filtraciji dimov in plinov nastalih pri delovnih procesih, cinjenja, varjenja, brušenja, ipd. Učinkoviti so tudi proti trdovratnemu prahu ki nastane v lesni in jeklarski industriji ter v betonarnah.

Dobavitelja:

  • O.M.A.R.
  • SO.TEC

Zastopane blagovne znamke