Uređaji za ekstrakciju i filtriranje zraka

Dobavljač O.M.A.R i SO.TEC nude niz uređaja za vađenje štetnih isparenja, plinova i para iz proizvodnog procesa. Korisni su za filtraciju dima i plinova koji nastaju tijekom radnih procesa, uklanjanja, zavarivanja, brušenja itd. Djelotvorni su i protiv tvrdokorne prašine koja se stvara u drvnoj i čeličnoj industriji i u betonima.

Dobavljači:

  • O.M.A.R.
  • SO.TEC

Zastopane blagovne znamke